Καπνοδόχοι

Διάμετρος εσωτερική

Διάμετρος εξωτερική

Διάμετρος

Κατάλληλο για

Τιμή

Τιμή

Καπνοδόχοι

Καπέλο περιστροφικό Ø100 mm...

Καπέλο περιστροφικό Ø100 mm ανοξείδωτος χάλυβας

Mούφα εύκαμπτων αγωγών Ø120...

Mούφα εύκαμπτων αγωγών Ø120 mm ανοξείδωτος χάλυβας

Εύκαμπτος αγωγός Ø120 mm/2...

Εύκαμπτος αγωγός Ø120 mm/2 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø300 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø300 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø250 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø250 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø200 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø200 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø180 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø180 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø160 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø160 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø130 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø130 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø120 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø120 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø100 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø100 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

Μούφα Ø300 mm ανοξείδωτος...

Μούφα Ø300 mm ανοξείδωτος χάλυβας

Μούφα Ø250 mm ανοξείδωτος...

Μούφα Ø250 mm ανοξείδωτος χάλυβας

Μούφα Ø200 mm ανοξείδωτος...

Μούφα Ø200 mm ανοξείδωτος χάλυβας

Μούφα Ø180 mm ανοξείδωτος...

Μούφα Ø180 mm ανοξείδωτος χάλυβας

top