Καπνοδόχοι

Διάμετρος εσωτερική

Διάμετρος εξωτερική

Διάμετρος

Κατάλληλο για

Τιμή

Τιμή

Καπνοδόχοι

Σφιγκτήρας σύνδεσης Ø120 mm...

Σφιγκτήρας σύνδεσης Ø120 mm ανοξείδωτος χάλυβας

Συστολή Ø100-120 mm...

Συστολή Ø100-120 mm ανοξείδωτος χάλυβας

top