Η εταιρία «SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Α.Ε. (εφεξής “LEROY MERLIN”) που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 44, 151 25 – Αθήνα, έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα πιστότητας Leroy Merlin Club (club@leroymerlin.gr, τηλ. 211-1203040) μέσω του οποίου αφενός επιβραβεύονται τα μέλη του με ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια αφετέρου δε προσαρμόζονται τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες στις αγοραστικές συνήθειες των μελών.

Η συμμετοχή στο Leroy Merlin Club συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το μέλος των παρακάτω όρων & προϋποθέσεων.

1. Εγγραφή μέλους


Δικαίωμα συμμετοχής στο Leroy Merlin Club έχει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 16 ετών. Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους με πρόσβαση στα προνόμια που αυτή παρέχει είναι απαραίτητη η συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.leroymerlin.gr

Πέραν των υποχρεωτικών προσωπικών στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν και για τα οποία δεν γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας, είναι απαραίτητη η ύπαρξη σύνδεσης κινητού τηλεφώνου για την αποστολή επιβεβαιωτικού κωδικού κατά το στάδιο της εγγραφής (εγγραφή σε φυσικό κατάστημα) ή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή επιβεβαιωτικού κωδικού κατά το στάδιο της εγγραφής (εγγραφή στην ιστοσελίδα www.leroymerlin.gr).

O λογαριασμός μέλους είναι αυστηρά προσωπικός. Δεν παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων ή πόντων σε άλλο λογαριασμό, ενώ η αλλαγή προσωπικών στοιχείων υπόκειται σε περιορισμούς και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.


2. Δικαιώματα μέλους


Το μέλος απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται από τη LEROY MERLIN σαν ανταμοιβή τόσο για τη συμμετοχή στο Leroy Merlin Club όσο και τη συγκέντρωση πόντων δια της αγοράς προϊόντων τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα LEROY MERLIN.

Τα ανωτέρω προνόμια αυτά περιλαμβάνουν την παροχή εκπτωτικού κουπονιού με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού πόντων αλλά και (ενδεικτικά) εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, ειδικές προσφορές, επιπλέον πόντους με την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων, δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς και εκδηλώσεις κλπ.

Η ενημέρωση των εκάστοτε προνομίων και η διάρκεια ισχύος αυτών θα γίνεται στη διεύθυνση email και/ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου (SMS/Viber) που έχει δηλώσει το μέλος και ανάλογα με την επιλογή ενημέρωσης που έχει προτιμηθεί, όσο και δια της ιστοσελίδας www.leroymerlin.gr, διαφημιστικών φυλλαδίων, ΜΜΕ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ενδέχεται κάποια από τα χορηγούμενα κάθε φορά προνόμια να είναι διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένα καταστήματα (ή το ηλεκτρονικό κατάστημα www.leroymerlin.gr).

Τα εκάστοτε προνόμια η LEROY MERLIN δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, προσθέτοντας νέα ή καταργώντας υφιστάμενα.
Τα προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται από τη στιγμή δημιουργίας του λογαριασμού μέλους και δεν συνυπολογίζονται αγορές που έγιναν πριν την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του μέλους.
Ο λογαριασμός μέλους και το πρόγραμμα προνομίων έχουν ισχύ μόνο στην Ελλάδα.

Το μέλος δύναται να διακόψει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα πιστότητας LEROY MERLIN club καταχωρώντας σχετικό αίτημα στον σύνδεσμο αυτό.


3. Σύστημα συλλογής πόντων βάσει αξίας αγορών


Κάθε ένα ευρώ (1€) συναλλαγής για αγορά προϊόντων που πραγματοποιεί μέλος ισούται με δέκα (10) πόντους στο λογαριασμό που διατηρεί στο Leroy Merlin Club. Η αγορά υπηρεσιών που προσφέρονται από τα καταστήματα LEROY MERLIN (όπως ενδεικτικά: τοποθέτηση προϊόντων, παράδοση προϊόντων κ.ά.) δεν υπολογίζεται στο σύστημα πόντων του Leroy Merlin Club.

Η απόδοση των πόντων που αντιστοιχούν σε αγορά που έχει πραγματοποιήσει μέλος του Leroy Merlin Club γίνεται με την παράδοση των προϊόντων και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.

Για κάθε δύο χιλιάδες (2.000) πόντους που συλλέγει μέλος από τις συναλλαγές του θα επιβραβεύεται με εκπτωτικό κουπόνι αξίας πέντε Ευρώ (5€) με δικαίωμα εξαργύρωσης σε μελλοντική αγορά. Ο κωδικός του εν λόγω κουπονιού που παρέχει δικαίωμα έκπτωσης, θα αποστέλλεται εντός τριών (3) ημερών από τη συμπλήρωση των 2.000 πόντων στη διεύθυνση email ή/και στον αριθμό κινητού τηλεφώνου στο λογαριασμό μέλους, οπότε και θα αφαιρούνται οι αντίστοιχοι πόντοι.


4. Εξαργύρωση Εκπτωτικών Κουπονιών


Η εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών γίνεται σε αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου επιβεβαιωτικού στοιχείου του μέλους σε φυσικό κατάστημα LEROY MERLIN. Για παραγγελίες προϊόντων (τόσο σε κατάστημα ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου), η εξαργύρωση του εκπτωτικού κουπονιού γίνεται με απόδοση της αξίας του με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφλησή της παραγγελίας, κατά την παράδοση των προϊόντων και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.

Εξαργύρωση εκπτωτικού κουπονιού δεν πραγματοποιείται σε αγορές προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της LEROY MERLIN ή σε αυτές που πραγματοποιούνται κατόπιν παραγγελίας μέσω του κέντρου διανομής της LEROY MERLIN.
Οι πόντοι και τα εκπτωτικά κουπόνια που έχουν τυχόν αποκτηθεί δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων. H LEROY MERLIN διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής αγορών προϊόντων και να αντικαθιστά το είδος και ύψος επιβράβευσης των αγορών.

Το παραπάνω εκπτωτικό κουπόνι δύναται να χρησιμοποιηθεί αμέσως μόλις παραληφθεί ο σχετικός κωδικός και για χρονικό διάστημα που αναγράφεται σε αυτό.
Η έκπτωση παρέχεται άπαξ - στο σύνολό της - ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένα ή πολλά κουπόνια προς εξαργύρωση στην ίδια συναλλαγή.

Εάν μέλος επιστρέψει προϊόν που αγόρασε κάνοντας χρήση εκπτωτικού(ών) κουπονιού(ών), η αξία του επιστραφέντος προϊόντος αυτού θα γίνει στην τιμή αγοράς (συνυπολογιζόμενης δηλαδή της έκπτωσης), χωρίς να γεννάται δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης εκπτωτικού(ών) κουπονιού(ών). Ταυτόχρονα θα αφαιρούνται οι LEROY MERLIN club πόντοι που αντιστοιχούν στην αξία του επιστραφέντος προϊόντος.
Παράδειγμα: Σε αγορά συνολικής αρχικής αξίας 100 Ευρώ, αποτελούμενης από προϊόν Α (αξίας 80 Ευρώ) και προϊόν Β (αξίας 20 Ευρώ), το μέλος καταβάλλει το ποσό των 95 Ευρώ μετά την εξαργύρωση κουπονιού 5 Ευρώ. Το κουπόνι αυτό επιμερίζεται αναλογικά στο προϊόν Α (έκπτωση 4 Ευρώ) και στο προϊόν Β (έκπτωση 1 Ευρώ). Εάν ο πελάτης-μέλος επιστρέψει το προϊόν Α, θα του επιστραφεί το ποσό των 76 Ευρώ (ενώ θα αφαιρεθούν και 760 πόντοι από τον LEROY MERLIN club λογαριασμό).


5. Λήξη – καταγγελία


Η LEROY MERLIN έχει το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα πιστότητας Leroy Merlin Club κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης των μελών αυτού με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η LEROY MERLIN δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε εκ των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού και εξαργύρωσης των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο μέλος με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτό δηλώσει στην αίτηση εγγραφής του ή με ανάρτηση εντός των καταστημάτων της εταιρείας ή στο site αυτής.

Σε κάθε εκ των ανωτέρω περιπτώσεων το μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της LEROY MERLIN, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της τελευταίας.
Επίσης δύναται να προβαίνει σε ακύρωση ή απαγόρευση χρήσης λογαριασμού μέλους κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων όπως επίσης στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις καταστρατήγησης του προγράμματος πιστότητας από μέλος με σκοπό αποκόμισης μεγαλύτερου κέρδους έναντι των λοιπών μελών. Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι πόντοι διαγράφονται και όλα τα προνόμια αφαιρούνται.


6. Γενικά


H LEROY MERLIN δύναται να επικοινωνεί με τα μέλη μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου για σκοπούς λειτουργίας του προγράμματος πιστότητας. Επίσης δύναται να επικοινωνεί με τα μέλη μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, εφόσον το μέλος το έχει αποδεχθεί.


7. Προσωπικά Δεδομένα


Η LEROY MERLIN ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί στην αίτηση απόκτησης ιδιότητας μέλους στο πρόγραμμα πιστότητας Leroy Merlin Club και τα οποία δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»),. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι η εταιρεία Κωνσταντινίδης Παναγιώτης & Σια ΕΕ (SkyMakers), με εγγεγραμμένη έδρα στην οδό Πίνδου 53, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57009, (εκτελών την επεξεργασία), η οποία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων μέρος της λειτουργίας του προγράμματος πιστότητας Leroy Merlin Club.

Ενδέχεται η LEROY MERLIN να χρειαστεί να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου Adeo διεθνώς αλλά και σε άλλους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών είτε για τη δημιουργία περιεχομένου και αποστολή επικοινωνίας, είτε για τη διενέργεια έρευνας, είτε για την δημιουργία προσφορών, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικό έργο για τη διαχείριση αιτημάτων.

Η LEROY MERLIN δεσμεύει συμβατικά τα εν λόγω τρίτα μέρη να προβαίνουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει των οδηγιών που τους παρέχονται και σε συμμόρφωση με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (Binding Corporate Rules) του Ομίλου Adeo, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία και νομολογία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η LEROY MERLIN εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των προσωπικών δεδομένων μελών σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.

Η ιδιότητα μέλους διατηρείται για όσο διάστημα το μέλος επικαιροποιεί στην LEROY MERLIN τα στοιχεία του, εφόσον κάτι τέτοιο του ζητηθεί και σε κάθε περίπτωση για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την πραγματοποίηση της τελευταίας συναλλαγής/λήψης προσφοράς με τη χρήση του λογαριασμού Leroy Merlin Club.

Τα προσωπικά δεδομένα μελών τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η ιδιότητα μέλους Leroy Merlin Club. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας αυτής τα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν αν υπάρχει έννομο συμφέρον της LEROY MERLIN ή νομική της υποχρέωση (π.χ. συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία) και για όσο διάστημα τούτο υφίσταται.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την Leroy Merlin για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται μέσω του συνδέσμου αυτού (https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/b1bfff13-ac00-4c6f-a1a3-06f2aaf34c5e/c805ff55-5382-4153-9219-779afd2b133a).

Στην περίπτωση που έχετε επιπρόσθετες ερωτήσεις για τον τρόπο που η Leroy Merlin χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της LEROY MERLIN ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 44, 15125, Μαρούσι Αττικής ή με email στη διεύθυνση dpo@leroymerlin.gr.

Οι παρόντες Όροι ενημερώθηκαν στις 24/04/2024.
top