Ασφαλειoαποζεύκτης τριπολικός LEXIC 10x38 32Α

Κωδ. 82656472

Ασφαλειoαποζεύκτης για κυλινδρικές ασφάλειες 32 Α τύπου aM (βραδείας τήξης) ή gG (ταχείας τήξης) 10 x 38. Δίδεται χωρίς την ασφάλεια Θήκη για ετικέττα αναγνώρισης. Με μονωμένο φορέα κλάσσης II, με δυνατότητα για κλείδωμα. Σύζευξη με κτένες γεφύρωσης,χωρητικότητα άφιξης καλωδίων 2 x 10 mm², δυνατότητα ειδοποίησης μέσω ενδεικτικού για αντικατάσταση καμμένης ασφάλειας. Μέγεθος: 3 στοιχεία των 17,5 mm. Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60269-1

Μάθε περισσότερα
10,49 €

Το κάνουμε για εσένα

Με την εγγύηση Leroy Merlin
top