Εξαρτήματα Υπόγειου Ποτίσματος

Τιμή

Τιμή

Εξαρτήματα Υπόγειου Ποτίσματος

ακριανός σταλακτης...

ακριανός σταλακτης ρυθμιζόμενης ροής GARDENA mic

Εκτοξευτής hunter 3, 5 eco...

Εκτοξευτής hunter 3, 5 eco rot90-120

Ενδιάμεσος σταλακτης...

Ενδιάμεσος σταλακτης GARDENA micro-drip

Σύνδεσμος t GARDENA...

Σύνδεσμος t GARDENA micro-drip 13 mm

Μπεκ ποτίσματος GARDENA...

Μπεκ ποτίσματος GARDENA micro-drip 360o

Σύνδεσμος σταυρός GARDENA...

Σύνδεσμος σταυρός GARDENA micro-drip 4, 6

Ακριανό μπεκ GARDENA...

Ακριανό μπεκ GARDENA micro-drip 

Σύνδεσμος t GARDENA...

Σύνδεσμος t GARDENA micro-drip 4, 6mm

Ενδιάμεσο μπεκ GARDENA...

Ενδιάμεσο μπεκ GARDENA micro-drip 

Μπεκ ποτίσματος GARDENA...

Μπεκ ποτίσματος GARDENA micro-drip 180ο

Ακριανός σταλακτης GARDENA4...

Ακριανός σταλακτης GARDENA4 lt/h

top