Σοβάς Βασικής Στρώσης THRAKON GHP210

Κωδ. 82550077

Έτοιμος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης κατάλληλος για το λάσπωμα (επιπέδωση) των επιφανειών πριν από την εφαρμογή επιχρισμάτων τελικής ή διακοσμητικής στρώσης. Αποτελείται από τσιμέντο, υδράσβεστο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 2,5mm, ανόργανα fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. Ο GHP 210 έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα,άριστη κοκκομετρική κατανομή,υψηλή αντοχή - γρήγορη εφαρμογή και επιτρέπει στις επιφάνειες να «αναπνέουν». Αντικαθιστά τους παραδοσιακούς σοβάδες. Παράγεται και ελέγχεται με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1. Πάχος εφαρμογής 1,0 cm

Μάθε περισσότερα
5,99 €

Το κάνουμε για εσένα

Με την εγγύηση Leroy Merlintop