Ιδέες και Συμβουλές

Θέρμανση
Τοποθετώ θερμοστατική βαλβίδα
Σε αντίθεση με μια βαλβίδα χειροκίνητου ελέγχου, μια θερμοστατική βαλβίδα  μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε την ιδανική θερμοκρασία ενός χώρου ανάλογα με κάποιες μεταβλητές, όπως για...
Θέρμανση
Μάθε για τη θέρμανση με pellet
Η θέρμανση είναι πλέον ένα από τα βασικότερα έξοδα των νοικοκυριών αλλά και των επαγγελματικών χώρων στην Ελλάδα. Πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους θέρμανσης (πετρέλαιο, και...
top