Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Προκειμένου να είναι δυνατή η επιδότηση αγοράς ηλιακού θερμοσίφωνα είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση του παλαιού θερμοσίφωνα που αντικαθίσταται.

Περισσότερα για το πρόγραμμα:

Μέσω της νέας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οικογένειες που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επιδότηση έως και 60% για την αντικατάσταση παλαιών και ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με καινούργιους ηλιακούς θερμοσίφωνες που βασίζονται σε σύγχρονη τεχνολογία.

Υπολογίζεται ότι το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» θα επωφεληθεί τουλάχιστον 120.000 νοικοκυριά και εκτιμάται ότι η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τη θέρμανση νερού θα μειωθεί κατά περίπου 65%.

Για να είναι δυνατή η επιδότηση για την αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται, τα χαρακτηριστικά των οποίων είναι: 

Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους. 

Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Πώς συμμετέχεις στο πρόγραμμα;

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποβάλλεις αίτηση χρηματοδότησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην οικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον οποίο επιθυμούν να αντικαταστήσουν.

Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί προ της 1 η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και δεν είναι επιλέξιμοι οικονομικοί δικαιούχοι με ετήσιο εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας που υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για νοικοκυριά που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως το πρόγραμμα "Εξοικονομώ – Αυτονομώ" ή το "Εξοικονομώ 2021".

Ποιά είναι τα κριτήρια κατάταξης;

Όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η τελική επιλογή των δικαιούχων θα προκύψει μέσα από ένα συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων: 

Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας. 

Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ. 

Μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο. 

Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.

Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης;

Η επιδότηση που παρέχεται ανέρχεται έως 60% του συνολικού κόστους αγοράς κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα.

Κάθε δικαιούχος λαμβάνει μια επιταγή (voucher) που μπορεί να εξαργυρώσει σε οποιονδήποτε προμηθευτή της επιλογής του.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους περιλαμβάνει επίσης το κόστος εγκατάστασης.

Η τελική αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα, όπως η χωρητικότητα της δεξαμενής ζεστού νερού, καθώς και η τιμή αγοράς του.

Εδώ μπορείς να βρεις το link για να κάνεις την αίτησή σου στο Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα».

top