Βερνικοχρώματα Μηχανής Ανάμειξης

Οικολογικό σήμα (Ecolabel)

Τύπος χρώματος

Χωρητικότητα

Απόδοση

Αποχρώσεις

Φινίρισμα

Τιμή

Τιμή

Βερνικοχρώματα Μηχανής Ανάμειξης

Χρώμα μηχανής ΧΡΩΤΕΧ...

Χρώμα μηχανής ΧΡΩΤΕΧ Ultralac 0,75L ξύλων / μετάλλων για ανοιχτές...

11,50 €
15,33 € /Λίτρο
Χρώμα μηχανής ΧΡΩΤΕΧ...

Χρώμα μηχανής ΧΡΩΤΕΧ Ultralac 0,75L ξύλων / μετάλλων για σκούρες...

13,90 €
18,53 € /Λίτρο
Χρώμα μηχανής ΧΡΩΤΕΧ...

Χρώμα μηχανής ΧΡΩΤΕΧ Ultralac 0,75L ξύλων / μετάλλων για μεσαίες...

12,90 €
17,20 € /Λίτρο
Χρώμα μηχανής ΧΡΩΤΕΧ...

Χρώμα μηχανής ΧΡΩΤΕΧ Ultralac 0,75L ξύλων / μετάλλων για ανοιχτές...

11,60 €
15,47 € /Λίτρο
Χρώμα μηχανής ΧΡΩΤΕΧ...

Χρώμα μηχανής ΧΡΩΤΕΧ Ultralac 0,75L ξύλων / μετάλλων για σκούρες...

13,90 €
18,53 € /Λίτρο
Χρώμα μηχανής ΧΡΩΤΕΧ...

Χρώμα μηχανής ΧΡΩΤΕΧ Ultralac 0,75L ξύλων / μετάλλων για μεσαίες...

12,80 €
17,07 € /Λίτρο
Χρώμα μηχανής ΧΡΩΤΕΧ...

Χρώμα μηχανής ΧΡΩΤΕΧ Ultralac Aqua 0,75L ξύλων / μετάλλων για...

11,50 €
15,33 € /Λίτρο
top