Σειρές Εξωτερικού Φωτισμού

Τύπος λαμπτήρα

Μέγιστη ισχύς

Μέγιστη ισχύς

Δείκτης προστασίας

Χρώμα

Χρώμα

Ύψος

Τιμή

Τιμή

Σειρές Εξωτερικού Φωτισμού

Ενεργά φίλτρα

  • Μέγιστη ισχύς: 15
  • Χρώμα: λευκό
Στύλος μεσαίος Lola λευκό 15 W

Στύλος μεσαίος Lola λευκό 15 W

Στύλος χαμηλός Buly λευκό 15 W

Στύλος χαμηλός Buly λευκό 15 W

Στύλος χαμηλός Cuby λευκό 15 W

Στύλος χαμηλός Cuby λευκό 15 W

top