Συχνές ερωτήσεις
για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα

Τι προσφέρει το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα»;

Το Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που επιχορηγεί νοικοκυριά με σκοπό την αντικατάσταση ενός παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με έναν νέο ηλιακό θερμοσίφωνα νέας τεχνολογίας. Με τη συμμετοχή στο πρόγραμματα οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες μπορούν να αντικατασταθούν με ηλιακούς θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων και να επωφεληθούν τουλάχιστον 120.000 σπίτια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αντικατάσταση με ηλιακούς θερμοσίφωνες είναι οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες προς απόσυρση να είναι χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Πώς συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος η επιδότηση ηλιακών θερμοσιφώνων;

Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί ενισχύσει την εξοικονόμηση ενέργειας και να έχει σπουδαίο αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε μια μέση εκτίμηση, στόχος είναι να εξοικονομηθούν 210 εκατ. τόνοι CO2 ανά έτος και να υπάρχει βελτίωση στην κατανάλωση ρεύματος που απαιτείται για θέρμανση του νερού περίπου 65%.

Πόσα νοικοκυριά μπορούν να διεκδικήσουν επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα;

Η επιδότηση για ηλιακό θερμοσίφωνα απευθύνεται σε 120.000 νοικοκυριά και αφορά την κύρια και δευτερεύουσα κατοικία τόσο για τους ιδιοκτήτες σπιτιών όσο και για τους ενοικιαστές.

Αν πάρω την επιδότηση, τι θα πρέπει να κάνω με τον παλιό μου θερμοσίφωνα;

Αν δικαιούσαι επιδότηση ηλιακού, τότε ο παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας θα πρέπει να δοθεί για ανακύκλωση και απόσυρση στον προμηθευτή από τον οποίο θα κάνεις την τελική σου αγορά.

Γίνεται να δώσω των παλιό μου θερμοσίφωνα για ανακύκλωση στη LEROY MERLIN;

Φυσικά! Θα αναλάβουμε την παράδοση και προώθησή του προς ανακύκλωση. Ωστόσο, προϋπόθεση για να λάβεις την επιδότηση είναι ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας που έχεις στην κατοχή σου να είναι λειτουργικός.

Είμαι κατάλληλος υποψήφιος για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα»;

Για να πάρεις μέρος στο πρόγραμμα και να δικαιούσαι την επιδότηση θερμοσίφωνα, θα πρέπει να τηρούνται κάποια κριτήρια. Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι του προγράμματος πρέπει να κατέχουν θερμοσίφωνα στην 1η ή 2η κατοικία τους και όχι σε γραφείο ή επαγγελματικό χώρο. Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα που θα αιτηθούν την επιδότηση θερμοσίφωνα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία γέννησης πριν 1η Ιανουαρίου 2006 και να κάνουν μόνο μία αίτηση στο πρόγραμμα. Αν πληρούνται αυτές τις προϋποθέσεις μπορείς να κάνεις αίτηση η οποία θα αξιολογηθεί βάσει διαφόρων κριτηρίων (εισόδημα, παιδιά, ΑΜΕΑ και άλλα) για να λάβεις επιδότηση περίπου 50-60% της τελικής αγοράς σου.

Ποιες είναι οι κατηγορίες επιδότησης για το «Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα»;

Οι βασικές κατηγορίες επιδότησης βάσει εισοδήματος είναι τρεις 1. μέχρι 5.000 ευρώ 2. από 5.000 έως 10.000 ευρώ 3. άνω των 10.000 ευρώ και αφορά 1η και 2η κατοικία και οικιακούς καταναλωτές.

Ποια είναι τα επιπλέον κριτήρια συμμετοχής στο «Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα»;

Τα κριτήρια είναι κοινωνικά και οικονομικά. Εφόσον πληρούνται οι βασικές κατηγορίες για επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα όπως το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας για το 2021 να μην υπερβαίνει τα 30.000, περισσότερες πιθανότητες έχουν οι αιτήσεις που αφορούν:
Οι οικογένειες που έχουν μέλη ΑμεΑ
Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν εξαρτώμενο τέκνο
Οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα μέλη

Δικαιούμαι επιδότηση αν έχω λάβει μέρος σε άλλο πρόγραμμα;

Ένα από τα κριτήρια συμμετοχής για επιδότηση ηλιακού είναι να μην έχεις πάρει μέρος σε παλαιότερο πρόγραμμα όπως το «Εξοικονομώ» στο οποίο μπορούσες να επιλέξεις και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα. Ουσιαστικά δεν πρέπει να έχεις υποβάλλει αίτηση για για επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα σε άλλο πρόγραμμα.

Τι ποσό καλύπτει η επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα;

Το ποσό ενίσχυσης επί της δαπάνης ανέρχεται στο 50-60% το οποίο ταξινομείται με βάση την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου.

Μπορώ να κάνω ένσταση μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα;

Ναι, φυσικά! Απλώς θα πρέπει η ένσταση να γίνει μέ σε εφτά (7) ημερολογιακές ημέρες αμέσως μόλις ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα.

Αν πάρω voucher επιδότησης ηλιακού θερμοσίφωνα, πώς το χρησιμοποιώ;

Αν λάβεις την επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα και εγκριθεί η αίτησή σου θα έχεις μία επιταγή σαν voucher μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στον (gov.gr). Ουσιαστικά είναι σε ψηφιακή μορφή, εξουσιοδοτείται σε ένα όνομα, και αφορά ένα συγκεκριμένο ποσό % της επιχορήγησης. Το voucher εμφανίζεται στην πλατφόρμα αλλά το λαμβάνεις και με SMS στον αριθμό που έχει δηλώσει στην αρχική αίτηση και περιλαμβάνει έναν κωδικό Voucher ID, το όνομα, το ΑΦΜ, τον αριθμό που θα λαμβάνεις κωδικούς μιας χρήσης, το ποσοστό ενίσχυσης, τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας. Στη συνέχεια, μπορείς να εξαργυρώσεις το voucher μέσα σε 100 μέρες από την έγκριση της επιδότησής «Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα» στη LEROY MERLIN.

Πως μπορώ να μάθω περισσότερα για το πρόγραμμα;

Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα στον προ δημοσιευμένο οδηγό που περιλαμβάνει αναλυτικά όλα όσα αφορούν το πρόγραμμα.

Μέχρι πότε μπορώ να παραδώσω τον παλιό μου ηλεκτρικό θερμοσίφωνα;

Ο παλιός σου θερμοσίφωνας μπορεί να δοθεί για απόσυρση μέχρι και 15 ημέρες από την λήξη προθεσμίας των αγορών. Ο θερμοσίφωνας στη συνέχεια θα παραδοθεί στον φορέα ανακύκλωσης κάθε συμβεβλημένου προμηθευτή.

Αν λάβω επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα, μέχρι πότε μπορώ να κάνω αγορά;

Αν εγκριθεί η αίτησή σου στο «Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα» μπορείς να αγοράσεις τον νέο σου ηλιακό θερμοσίφωνα σε διάστημα 100 ημερών από την ημερομηνία απόφασης αποτελεσμάτων της οριστικής κατάταξης του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου και την ημερομηνία αναβάθμισης των αιτήσεων από τον Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής.

Μπορώ να πάρω νέο ηλιακό θερμοσίφωνα στη LEROY MERLIN μέσου του προγράμματος;

Φυσικά! Επισκέψου ένα κατάστημα LEROY MERLIN σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και ανακάλυψε ανάμεσα στα προϊόντα μας στην κατηγορία θερμοσίφωνες, τον νέο σου ηλιακό θερμοσίφωνα! Στη συνέχεια, θα γίνει η αγορά της νέας συσκευής και η παράδοση της παλιάς προς ανακύκλωση, ώστε να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία του «Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα» εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα.

top