Όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς προϊόντων

Ορισμένα ογκώδη φορτία απαιτούν συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς. Τα είδη αυτά παραδίδονται στο σπίτι του πελάτη και υπό κανονικές συνθήκες προσβασιμότητας (είσοδος και έξοδος) για ημιρυμουλκούμενο μήκους 8 μέτρων, πλάτους 2,6 μέτρων και ύψους 4 μέτρων.

Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η υποδομή οδικής πρόσβασης στον τόπο παράδοσης επιτρέπει τη διέλευση ημιρυμουλκούμενου (διάβαση γέφυρας, αντίσταση του δρόμου κ.λπ.).

Το φορτηγό πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση και να κινείται εύκολα μπροστά από τον τόπο παράδοσης. Πρέπει να μπορεί να ξεφορτώνει πλευρικά και να κινείται προς τα εμπρός (ή προς τα πίσω) ή να στρίβει χωρίς δυσκολία αμέσως μόλις γίνει η παράδοση.

Εάν η πραγματική διαμόρφωση του τόπου παράδοσης εμποδίζει φυσικά την πρόσβαση στο φορτηγό ή την εκφόρτωση των αντικειμένων, η LEROY MERLIN διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παράδοση και να επιστρέψει τα χρήματα του προϊόντος, μετά την αφαίρεση του κόστους παράδοσης και επιστροφής κόστος.

Σε περίπτωση δυσκολίας πρόσβασης στο χώρο παράδοσης χωρίς ενημέρωση η ευθύνη μετατίθεται στον πελάτη για πιθανή απώλεια ή βλάβη των προϊόντων μας.

top