Οι νιπτήρες αποτελούν βασικό είδος υγιεινής που διαμορφώνουν την αισθητική του μπάνιου, καθώς διατίθενται σε ποικιλία τύπων, μεγεθών, σχημάτων και από ποικίλα υλικά.

Οι ολόσωμοι νιπτήρες έχουν ενσωματωμένο συγχρόνως και τον πάγκο του επίπλου. Με τη διαμόρφωση του ενοποιημένου συνόλου πάγκου-νιπτήρα δημιουργούν ένα κομψό, αλλά και δυναμικό αποτέλεσμα για το μπάνιο. Μπορούν να τοποθετηθούν σε κρεμαστό και σε επιδαπέδιο έπιπλο μπάνιου.

Θα χρειαστείτε

 • Απαραίτητα εργαλεία
 • 1 λάστιχο ποτίσματος
 • 1 κατσαβίδι ηλεκτρολόγου
 • 1 σύστημα εκκένωσης
 • 1 πανί
 • 1 πριόνι για μέταλλα
 • 1 πένσα απογύμνωσης καλωδίων
 • Απαραίτητα υλικά
 • 1 έπιπλο
 • βίδες
 • σιλικόνη
 • 1 σιφόνι
 • εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης
 • αγκυρώσεις και στριφώνια στερέωσης
 • μεταλλικές ροδέλες για στριφώνια
 • Επίπεδο δυσκολίας

Η συναρμολόγηση του νιπήρα

πάνω

Συναρμολογούμε το κάσωμα του επίπλου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χωρίς όμως να τοποθετήσου με τα πορτάκια και τα συρτάρια.

Η τοποθέτηση στον τοίχο

πάνω

Τα έπιπλα μπάνιου έχουν συνήθως στην πίσω πλευρά τους ένα οριζόντιο ξύλινο δοκάρι, πάνω στο οποίο μπορούμε να ανοίξουμε οπές για την στερέωση του επίπλου στον τοίχο. Με το τρυπάνι ανοίγουμε οπές στο δοκάρι αυτό.


Ρυθμίζουμε το ύψος των ποδιών του επίπλου για να το αλφαδιάσουμε.


Σημειώνουμε με μολύβι τις οπές που θα πρέπει να ανοίξουμε στον τοίχο.


Απομακρύνουμε το έπιπλο. Διανοίγουμε οπές στον τοίχο με το τρυπάνι και τοποθετούμε τα πλαστικά βύσματα στον τοίχο.

Τοποθετούμε ξανά το έπιπλο στην επιθυμητή  θέση. Βιδώνουμε το έπιπλο ώστε να στερεωθεί στον τοίχο.

Η τοποθέτηση του νιπτήρα

πάνω

Συναρμολογούμε τη βρύση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, που υπάρχουν στη συσκευασία της. Στη συνέχεια την τοποθετούμε στην οπή και τη στερεώνουμε πάνω στο νιπτήρα.

Συναρμολογούμε το σιφόνι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, που υπάρχουν στη συσκευασία του, το τοποθετούμε στην αντίστοιχη οπή και το στερεώνουμε στο νιπτήρα.


Εφαρμόζουμε σιλικόνη κατά μήκος των σόκορων του επίπλου και τοποθετούμε τον ολόσωμο νιπτήρα στο έπιπλο.

Συνδέουμε τις αναμονές ζεστού και κρύου νερού της βρύσης με τις αντίστοιχες παροχές στον τοίχο με δύο εύκαμπτα σωληνάκια σπιράλ, παρεμβάλλοντας διακοπτάκια.

Συνδέουμε το σιφόνι του νιπτήρα με την αναμονή της αποχέτευσης προς το σιφόνι δαπέδου του μπάνιου.


Μετά την τοποθέτηση του νιπτήρα, τοποθετούμε τα πορτάκια ή τα συρτάρια του επίπλου. Σφραγίζουμε με σιλικόνη την επάνω πλευρά του επίπλου που εφάπτεται με τον τοίχο.
top