Τα καζανάκια χαμηλής πίεσης κατασκευάζονται συνήθως από πορσελάνη και αποτελούν τμήμα της λεκάνης στην οποία επικάθονται.

Καζανάκι και λεκάνη διαμορφώνονται σε σύνολο συνήθως υψηλής αισθητικής και είναι εργονομικά κατά τη χρήση της λεκάνης, με δυνατότητα λειτουργίας με μηχανισμό οικονομίας νερού (2 μπουτόν).

Το επικαθήμενο καζανάκι τοποθετείται με την προϋπόθεση ότι η λεκάνη είναι εγκατεστημένη και συνδεδεμένη με το δίκτυο αποχέτευσης. Στην συσκευασία συνήθως περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες συναρμολόγησης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.

Θα χρειαστείτε

 • Απαραίτητα εργαλεία
 • 1 κατσαβίδι ηλεκτρολόγου
 • 1 δραπανοκατσάβιδο
 • 1 ηλεκτρονικός θερμοσίφωνας
 • Απαραίτητα υλικά
 • παξιμάδια
 • παξιμάδια
 • 1 λεκάνη WC
 • 1 καζανάκι
 • εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης
 • Επίπεδο δυσκολίας

Η προετοιμασία του καζανακιού

πάνω

Συναρμολογούμε  το μηχανισμό έκπλυσης σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες του κατασκευαστή. 

Τοποθετούμε τη φλάντζα στην τρύπα της λεκάνης που οδηγεί το νερό από το καζανάκι στη λεκάνη.

Στερεώνουμε το μηχανισμό στο καζανάκι βιδώνοντας το πλαστικό παξιμάδι στην εξωτερική πλευρά της βάσης με το ειδικό κλειδί τοποθέτησης του μηχανισμού.

Η τοποθέτηση του καζανακιού

πάνω

Στερεώνουμε από μία βίδα στερέωσης στις οπές που βρίσκονται στον πυθμένα από το καζανάκι  εκατέρωθεν του μηχανισμού έκπλυσης.

Τοποθετούμε το καζανάκι στη λεκάνη, ώστε οι βίδες να περνούν από τις αντίστοιχες οπές της λεκάνης και το στερεώνουμε στη λεκάνη με τα πλαστικά παξιμάδια.

Η σύνδεση του μηχανισμού

πάνω

Στερεώνουμε το μηχανισμό πλήρωσης πλαϊνής παροχής (φλοτέρ) σε μία από τις πλευρικές οπές από το καζανάκι.               


Συνδέουμε το μηχανισμό πλήρωσης με την παροχή νερού με σωλήνα σπιράλ κατάλληλου μήκους. Μεταξύ σωλήνα και μηχανισμού πλήρωσης πρέπει να παρεμβάλλεται διακόπτης
top