Η εγκατάσταση κρεμαστής λεκάνης σε συνδυασμό με εντοιχισμένο καζανάκι προσφέρει ευελιξία και άνεση στην οργάνωση του μπάνιου.

Το καζανάκι δεν είναι ορατό εκτός από την πλακέτα χειρισμού, η λειτουργία του γίνεται αθόρυβα και σε συνδυασμό με την κρεμαστή λεκάνη υπάρχει ευκολία στον καθαρισμό, αίσθηση ευρυχωρίας και μοντέρνας αισθητικής.

Θα χρειαστείτε

 • Απαραίτητα εργαλεία
 • 1 σύστημα εκκένωσης
 • 1 κατσαβίδι ηλεκτρολόγου
 • 1 πένσα απογύμνωσης καλωδίων
 • 1 ηλεκτρονικός θερμοσίφωνας
 • 1 λάστιχο ποτίσματος
 • 1 πριόνι για μέταλλα
 • 1 δραπανοκατσάβιδο
 • Απαραίτητα υλικά
 • 1 καζανάκι
 • 1 λεκάνη WC
 • εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης
 • αγκυρώσεις και στριφώνια στερέωσης
 • μεταλλικές ροδέλες για στριφώνια
 • παξιμάδια
 • γυψοσανίδες
 • βίδες για γυψοσανίδα
 • ταινία γυψοσανίδας
 • Επίπεδο δυσκολίας

Η προετοιμασία της τοποθέτησης

πάνω

Υπολογίζουμε το ύψος τοποθέτησης του πλαισίου στήριξης, σύμφωνα με το απαιτούμενο ύψος τοποθέτησης της κρεμαστής λεκάνης (40 εκ.) και το σημειώνουμε στον τοίχο.

Αλφαδιάζουμε και χαράζουμε με μολύβι μια οριζόντια γραμμή στον τοίχο στο επιλεγμένο ύψος.

Η τοποθέτηση του καζανακίου

πάνω

Ρυθμίζουμε το ύψος του πλαισίου με οδηγό την οριζόντια γραμμή και το αλφάδι, αυξομειώνοντας την απόσταση του πλαισίου από τα ποδαρικά του. Σφίγγουμε τις πλευρικές βίδες για να σταθεροποιηθεί το πλαίσιο στο επιθυμητό ύψος στα ποδαρικά του.

Σημειώνουμε μέσα από τις οπές των ποδαρικών τη θέση των αντίστοιχων οπών στο δάπεδο, έχοντας προηγουμένως βεβαιωθεί ότι από τις θέσεις των οπών στο δάπεδο δεν διέρχονται σωληνώσεις. Με το τρυπάνι διανοίγουμε οπές στο δάπεδο, στα κατάλληλα σημεία. Στις οπές θα πρέπει να τοποθετήσουμε τα κατάλληλα βύσματα (ούπες).


Στερεώνουμε τα ποδαρικά στήριξης στο δάπεδο με βίδες. Ανοίγουμε οπές στον τοίχο και τοποθετούμε βύσματα στις οπές, έχοντας προηγουμένως βεβαιωθεί ότι από τις θέσεις των οπών στον τοίχο δεν διέρχονται σωληνώσεις. Στερεώνουμε το πλαίσιο στον τοίχο με βίδες.


Βιδώνουμε τις ντίζες στερέωσης της λεκάνης στο πλαίσιο στις αντίστοιχες θέσεις. Συνδέουμε το καζανάκι με την παροχή ύδρευσης παρεμβάλλοντας εύκαμπτο σπιράλ σωλήνα.

Διαμορφώνουμε με πλαστικούς σωλήνες τη σύνδεση της αποχέτευσης της λεκάνης με την αναμονή της κεντρικής αποχέτευσης στο μπάνιο.


Εντοιχίζουμε το καζανάκι στερεώνοντας το μεταλλικό σκελετό της γυψοσανίδας επένδυσης και βιδώνοντας τη γυψοσανίδα στο σκελετό. Στη γυψοσανίδα σημειώνουμε τις θέσεις της πλακέτας χειρισμού, της ύδρευσης και αποχέτευσης του συστήματος λεκάνη-καζανάκι και των ντιζών στήριξης της λεκάνης.

Ανοίγουμε στη γυψοσανίδα οπές αντίστοιχου μεγέθους με ποτηροτρύπανο και σέγα. Βιδώνουμε τη γυψοσανίδα στο μεταλλικό σκελετό και αρμοστοκάρουμε τις ενώσεις της. Στη συνέχεια, μπορούμε να επενδύσουμε τη γυψοσανίδα με πλακίδια τοίχου.

Η τοποθέτηση της λεκάνης

πάνω
Συνδέουμε τη λεκάνη με την εισαγωγή νερού από το καζανάκι και τη διαμορφωμένη αποχέτευση με πλαστικό σωλήνα στον πλαστικό σωλήνα της αναμονής. Οι ενώσεις επικολλούνται με ειδική κόλλα.


Κρεμάμε τη λεκάνη στις ντίζες στήριξης και την αλφαδιάζουμε. Στερεώνουμε την αλφαδιασμένη λεκάνη στις ντίζες σφίγγοντας τα παξιμάδια.

Συναρμολογούμε το μηχανισμό της πλακέτας και τέλος τοποθετούμε το καπάκι της λεκάνης.
top