Η αντικατάσταση της παλιάς και ενδεχόμενα φθαρμένης μπανιέρας με μια σύγχρονη ντουζιέρα ανανεώνει το χώρο του μπάνιου. Μπορεί να αντικατασταθεί χτιστή μπανιέρα, αλλά και μπανιέρα σε μεταλλική βάση.

 Η διαδικασία αντικατάστασης είναι η ίδια είτε η μπανιέρα είναι χτιστή είτε σε μεταλλικές βάσεις. Ωστόσο στη δεύτερη περίπτωση οι εργασίες αποξήλωσης είναι απλούστερες και χωρίς μπάζα. Επίσης, μετά την αφαίρεση της μπανιέρας οι τοίχοι και το δάπεδο είναι επενδυμένοι με πλακίδια.

 Ντουζιέρες υπάρχουν ακρυλικές ,χαλύβδινες και πορσελάνης.
Οι ακρυλικές και οι χαλύβδινες τοποθετούνται σε μεταλλική δική τους βάση, ενώ οι ντουζιέρες πορσελάνης σε τούβλα.

Επίπεδο δυσκολίας

Ό,τι θα χρειαστείς

Απαραίτητα εργαλεία

  • σφιγκτήρες
  • 1 σύστημα εκκένωσης
  • σύρμα

Απαραίτητα υλικά

Βήμα - Βήμα

  • Η αποξήλωση της χτιστής μπανιέρας
  • Η τοποθέτησης της ντουζιέρας
  • Η τοποθέτηση της μπαταρίας και των πλακιδίων

Η αποξήλωση της χτιστής μπανιέρας

Αρχικά θα πρέπει να μετρήσουμε το χώρο που καταλαμβάνει η μπανιέρα για να επιλέξουμε το κατάλληλο μέγεθος ντουζιέρας.

Σημείωση: Αν θέλετε να τοποθετήσετε ντουζιέρα μεγέθους μικρότερου από τη μπανιέρα, θα πρέπει να επιστρώσετε πλακίδια στον υπόλοιπο χώρο που καταλάμβανε η μπανιέρα.

Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε κλείσει το γενικό διακόπτη νερού.

Ξεβιδώνουμε το σιφόνι της μπανιέρας και την υπερχείλιση και καλύπτουμε τις τρύπες για να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα αποξήλωσης δεν θα εισχωρήσουν στην αποχέτευση.

Αποσυνδέουμε τη μπαταρία της μπανιέρας και ταπώνουμε τις παροχές ζεστού και κρύου νερού.

Σε περίπτωση χτιστής μπανιέρας, με καλέμι και σφυρί καθαιρούμε τη χτιστή ποδιά της μπανιέρας και στη συνέχεια αφαιρούμε την πρώτη σειρά πλακιδίων τοίχου που ακουμπούν στην μπανιέρα.

Απομακρύνουμε τα μπάζα και τη μπανιέρα από τη θέση της.

Η τοποθέτησης της ντουζιέρας

Προσαρμόζουμε την αναμονή της αποχέτευσης προς το σιφόνι δαπέδου του μπάνιου, ώστε να ταιριάζει με τη θέση της οπής της ντουζιέρας.

Συνδέουμε με την αποχέτευση τη βαλβίδα της ντουζιέρας.

Σε περίπτωση ντουζιέρας με μεταλλική βάση τοποθετούμε την ντουζιέρα πάνω στη βάση και την αλφαδιάζουμε.

Σε περίπτωση ντουζιέρας από πορσελάνη στρώνουμε κονίαμα στο δάπεδο στο κέντρο περίπου της ντουζιέρας και τοποθετούμε 5 έως 7 τούβλα πάνω στο κονίαμα, ανάλογα με το μέγεθος της ντουζιέρας και την αλφαδιάζουμε.

Το ύψος τοποθέτησης της ντουζιέρας από το δάπεδο εξαρτάται από τον τύπο της και το ύψος της βαλβίδας της. Στερεώνουμε τη βαλβίδα στη ντουζιέρα.

Η τοποθέτηση της μπαταρίας και των πλακιδίων

Συνδέουμε τη μπαταρία σε μεγαλύτερο ύψος (~ 106 εκ.).

Επενδύουμε με πλακίδια τον τοίχο στη θέση της αποξηλωμένης μπανιέρας μέχρι τη ντουζιέρα με τα ίδια, εφόσον υπάρχουν ή διαφορετικά που συνδυάζονται με τα υπάρχοντα και αρμοστοκάρουμε.

Επενδύουμε με πλακίδια τις πλαϊνές πλευρές της ντουζιέρας ή τοποθετούμε την ποδιά της.

Βιδώνουμε στον τοίχο με βύσματα τη βέργα/ στήλη του ντους.
Εφαρμόζουμε σιλικόνη στην επαφή της ντουζιέρας με το δάπεδο και τους τοίχους.

Η καινούργια σου ντουζιέρα είναι έτοιμη!

top