Διακοσμητική Παπουτσοθήκη

Eτικέτες: Έπιπλα
Homistas: Homistas Lab

Βαθμός Δυσκολίας

Homistas Lab

#Homistas bio

Οι #Homistas μας

Τα εργαλεία σου

1 τρυπάνι-βιδώματος
1 πριόνι χειρός
2 ξύλινα τρυπάνια (0 3 και 10 mm)
1 δόντι τρυπήματος (0 10 mm)
1 κόφτης σωλήνα
1 cutter
1 γυαλόχαρτο

Τα υλικά σου

τάβλα από πεύκο μήκ. 200 x 1.60 cm x παχ.18 mm 13,40€
1 σωλήνας χαλκού διαμ. 8 x 10 mm σε μπάρα των 2m 7,95€
1 κόλλα μαστίχας Méga Power PATTEX 370g 7,00€
1 ρολό μόνωσης μηκ .500 x L.8000 x Πλατ. 2 mm 14,90€ • 24 ξύλινες βίδες 35mm διαμ. 4(πωλούνται χύμα).

Βήμα 1: Στην ξύλινη πλάκα κόψε 6 σανίδες 15 x 60 cm και 10 σανίδες 12 x 30 cm. Από τον χάλκινο σωλήνα κόψε 10 σωλήνες μήκους 14 cm. Στην πλάκα σύνδεσης κόψε 6 πλάκες 12 x 30 cm

Βήμα 2: Τρύπησε την τάβλα των 15 x 60 cm με το ξύλινο τρυπάνι διαμέτρου 10 mm χρησιμοποιώντας μια σφήνα τρυπήματος για να δημιουργήσεις δυο τρύπες βάθους 1 cm.

Βήμα 3: Βίδωσε την τάβλα των 15 x 60 cm στις δυο τάβλες των 12 x 30 cm με 4 ξύλινες βίδες.

Βήμα 4: Τοποθέτησε τους δυο χάλκινους σωλήνες στις τρύπες της τάβλας.

Βήμα 5: Βίδωσε την τάβλα των 15 x 60 cm στις δυο τάβλες των 12 x 30 cm με 4 ξύλινες βίδες.

Βήμα 6: Βίδωσε και κόλλησε το δεύτερο μέρος στο πρώτο μέρος. Ολοκληρώστε την κατασκευή του επίπλου βιδώνοντας και κολλώντας τα άλλα στοιχεία.

Homistas Lab

Ένα μοναδικό community ανθρώπων που δίνουν έμπνευση στην καθημερινότητα τους με απλές ή και πιο σύνθετες κατασκευές.
top