Σωλήνες ποτίσματος

Πίεση λειτουργίας

Μήκος

Διάμετρος

Τιμή

Τιμή

Σωλήνες ποτίσματος

Απλός σωλήνας GARDENA...
-15%

Απλός σωλήνας GARDENA μήκους 15 m και διαμέτρου Ø16 mm

Απλός σωλήνας CLABER...

Απλός σωλήνας CLABER Rainjet μήκους 5 m και διαμέτρου Ø 6 mm

Απλός σωλήνας μήκους 50 m...

Απλός σωλήνας μήκους 50 m και διαμέτρου Ø16 mm

Απλός σωλήνας μήκους 25 m...

Απλός σωλήνας μήκους 25 m και διαμέτρου Ø16 mm

Απλός σωλήνας μήκους 50 m...

Απλός σωλήνας μήκους 50 m και διαμέτρου Ø 6 mm

Απλός σωλήνας μήκους 25 m...

Απλός σωλήνας μήκους 25 m και διαμέτρου Ø 6 mm

Απλός σωλήνας μήκους 25 m...

Απλός σωλήνας μήκους 25 m και διαμέτρου Ø 6 mm

Απλός σωλήνας μήκους 50 m...

Απλός σωλήνας μήκους 50 m και διαμέτρου Ø 6 mm

Απλός σωλήνας μήκους 50 m...

Απλός σωλήνας μήκους 50 m και διαμέτρου Ø16 mm

Απλός σωλήνας μήκους 25 m...

Απλός σωλήνας μήκους 25 m και διαμέτρου Ø16 mm

Απλός σωλήνας μήκους 25 m...

Απλός σωλήνας μήκους 25 m και διαμέτρου Ø16 mm

Σταλακτηφόρος σωλήνας...

Σταλακτηφόρος σωλήνας CLABER Rainjet μήκους 15 m και διαμέτρου Ø 6 mm

top