Αντλίες Επιφάνειας

Μέγιστο βάθος βύθισης (υποβρύχια)

Μέγιστη αυτόματη αναρρόφηση

Μέγιστα μέτρα ανύψωσης

Μέγιστη πίεση

Μέγιστη ικανότητα παροχής

Τιμή

Τιμή

Αντλίες Επιφάνειας

Αντλία επιφανείας STERWINS...
Τα Ειδικά μας

Αντλία επιφανείας STERWINS 900 W

Αντλία επιφανείας STERWINS...
Τα Ειδικά μας

Αντλία επιφανείας STERWINS 1100 W

Αντλία επιφανείας STERWINS...
Τα Ειδικά μας

Αντλία επιφανείας STERWINS 250 W

Αντλία επιφανείας STERWINS...
Τα Ειδικά μας

Αντλία επιφανείας STERWINS 1100 W

Αντλία επιφανείας STERWINS...
Τα Ειδικά μας

Αντλία επιφανείας STERWINS 1300 W

Αντλία πιεστικό STERWINS 900 W
Τα Ειδικά μας

Αντλία πιεστικό STERWINS 900 W

Αντλία πιεστικό GARDENA...

Αντλία πιεστικό GARDENA 6000/6E LCD Inox 1300 W

Αντλία πιεστικό STERWINS...
Τα Ειδικά μας

Αντλία πιεστικό STERWINS 1300 W

Αντλία πίεσης με...

Αντλία πίεσης με ηλεκτρονική ρύθμιση GARDENA 800 W

Αντλία επιφανείας FLOYD21...

Αντλία επιφανείας FLOYD21 370 W

Αντλία πιεστικό STERWINS 900 W
Τα Ειδικά μας

Αντλία πιεστικό STERWINS 900 W

top