Υλικά Μόνωσης

Τιμή

Τιμή

Υλικά Μόνωσης

Έγχρωμο σιλικονούχο...

Έγχρωμο σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού ISOMAT ML PRIMER 5KG

Έγχρωμο σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού ISOMAT ML PRIMER 15KG

Συγκολλητική μαστίχη Γκρί...

Συγκολλητική μαστίχη Γκρί Total Tech 290ml

Γωνιόκρανο PVC σταθερό...

Γωνιόκρανο PVC σταθερό ISOMAT με υαλόπλεγμα 10x10x250cm

Ταινία ηχομονωτική PVC...

Ταινία ηχομονωτική PVC KNAUF 50mmX30mm

Ταινία ηχομονωτική PVC...

Ταινία ηχομονωτική PVC KNAUF 70mmX30mm

Στεγανωτικό σπειρωμάτων PRO...

Στεγανωτικό σπειρωμάτων PRO DOPE

top