Σύρμα

Κατάλληλο για βέργα με διάμετρο

Τιμή

Τιμή
Σετ κρέμασης κουρτίνας με...
Τα Ειδικά μας

Σετ κρέμασης κουρτίνας με σύρμα 1,5 m

Κρίκοι κατάλληλοι για βέργα...

Κρίκοι κατάλληλοι για βέργα Ø20mm

Κρίκοι κατάλληλοι για βέργα...

Κρίκοι κατάλληλοι για βέργα Ø20mm

Σετ κρέμασης κουρτίνας με...

Σετ κρέμασης κουρτίνας με σύρμα 5 m

Σετ κρέμασης κουρτίνας με...
Τα Ειδικά μας

Σετ κρέμασης κουρτίνας με σύρμα 1,5 m

top