ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ LEROY MERLIN ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ

Σήμερα, Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019, η LEROY MERLIN έγινε για 2η φορά στόχος επίθεσης από την αναρχική ομάδα «Ρουβίκωνας», αυτή τη φορά στο κατάστημα Αμαρουσίου. Δηλώνουμε την ανακούφισή μας που η βίαιη αυτή επίθεση δεν άφησε θύματα, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημίες.

Η δικαιολογία για αυτή τη 2η επίθεση είναι η ανακριβής «είδηση» ότι η LEROY MERLIN επιβάλλει 9ωρη εργασία. Πρόκειται για απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Η LEROY MERLIN διευκρινίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν 8ωρη ημερήσια εργασία και ουδέποτε ζήτησε την υπογραφή ωραρίου εργασίας 9 ωρών. Η εταιρεία πρότεινε στους εργαζόμενούς της που θα το επιθυμούσαν εναλλακτική δυνατότητα 8ωρης εργασίας μεταξύ 9 π.μ. - 6 μ.μ., επιλογή η οποία είναι απολύτως προαιρετική και εξαρτάται από την απόφαση του εργαζόμενου. Σχετικά με τη δικαιολογία για την 1η επίθεση (Ιούλιος 2018), η εταιρεία απάντησε τότε στους ανακριβείς ισχυρισμούς μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της.

Η LEROY MERLIN λειτουργεί πάντα σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της χώρας και τις αρχές που διέπουν τη σχέση της με τους πάνω από 1.100 εργαζόμενούς της.

Απευθυνόμαστε στις Αρχές και ζητούμε την προστασία των εταιρειών που επενδύουν στη χώρα και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της.

Η LEROY MERLIN λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2005. Εγκαινίασε το 6ο κατάστημά της το 2018 και πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία ενός ακόμα καταστήματος το 2019, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική και την εθνική οικονομία.

PRESS RELEASE 17.02.2019: RESPONSE OF LEROY MERLIN TO ROUVIKONAS’ ATTACK

Today, Sunday 17/02/2019, for the second time, Leroy Merlin was the target of a violent attack by the anarchist group ‘Rouvikonas’, this time at the Amaroussion retail store. We express our relief that the violent attack did not have any casualties eventhough there were severe damages to the premises.

The excuse for the 2nd attack in a row is the false news that LEROY MERLIN enforces a 9 hour working day on its employees. This is a false accusation and a distortion of reality. LEROY MERLIN states that all the company’s employees will work for 8 hours per day and it never requested its employees to accept a 9-hour contract.

In fact, LEROY MERLIN has proposed to its employees an alternative option of an 8-hour shift, apart from the 9am -6pm, and it has given all its employees the choice to select which of the two shifts suit them more. Regarding the excuse for the first attack (last July), our company responded to the then inaccurate argumentation in detail via a website post.

When it concerns its more than 1.100 employees, LEROY MERLIN always operates according to our country's legal rules and its principles.

We are hoping that the Authorities will help protect enterprises that invest in Greece and contribute to the economic development of the country.

top