ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
TOP

Όροι & Προϋποθέσεις Υπηρεσίας Εγγύησης Τιμής

H SGB A.E. εγγυάται την καλύτερη δυνατή τιμή για προϊόντα που πωλούνται στα καταστήματα Leroy Merlin.

Αγοράστε προϊόντα από τα καταστήματα Leroy Merlin και εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή σε ανταγωνιστική επιχείρηση εντός της Ελληνικής Επικράτειας εντός 30 ημερών από την αγορά σας στα καταστήματά μας, θα σας επιστραφεί η διαφορά σας στο διπλάσιο σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

- Η σύγκριση τιμών πρέπει να γίνεται μεταξύ δύο πανομοιότυπων προϊόντων (μάρκα, μοντέλο & τεχνικά χαρακτηριστικά, αξεσουάρ).
- Η σύγκριση πρέπει να γίνεται μεταξύ της τιμής αγοράς σε κάποιο κατάστημά μας και της τελικής τιμής προϊόντος συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων όπως διατίθενται από φυσικά καταστήματα ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 
- Για τυχόν διαφορά τιμής ίδιου προϊόντος μεταξύ καταστημάτων Leroy Merlin, σας επιστρέφουμε μία φορά
τη διαφορά. 
- Η εγγύηση χαμηλότερης τιμής αφορά τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες. 
- Η εγγύηση χαμηλότερης τιμής ισχύει καθ όλη τη διάρκεια του έτους (συμπεριλαμβάνεται η περίοδος των εκπτώσεων καθώς και προϊόντα που βρίσκονται σε καθεστώς προσφοράς ή/και προωθητικής ενέργειας)
- Η εγγύηση χαμηλότερης τιμής αφορά καινούργια προϊόντα αντίστοιχης ποσότητας, χωρίς ελαττώματα ή ελλείψεις, που πωλούνται από εξουσιοδοτημένους από την επίσημη Ελληνική Αντιπροσωπεία εμπόρους λιανικής πώλησης
και καλύπτονται από την εγγύηση της.
- Εξαιρούνται τα προϊόντα τα οποία πωλούνται μέσω καταλόγων ταχυδρομικών παραγγελιών, τηλεφώνου, διαδικτύου
ή δημοπρασιών. 

Έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσετε:

- Πρωτότυπη απόδειξη (ή τιμολόγιο) αγοράς του προϊόντος από το κατάστημά μας. 
- Φυλλάδιο, πρωτότυπη προσφορά με σφραγίδα και υπογραφή, κατάλογος ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο
(όχι απόκομμα ή φωτοτυπία) εν ισχύ, που αναγράφει τιμή ανταγωνιστικής επιχείρησης.
- Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συνημμένη φόρμα (κάντε κλικ εδώ).
- Τα παραπάνω έγγραφα τα προσκομίζετε ή τα αποστέλλετε ταχυδρομικά ή μέσω fax ή μέσω e-mail με σκανάρισμα των αποδείξεων στο κατάστημα που αγοράσατε το συγκεκριμένο προϊόν (για πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις των καταστημάτων μας δείτε την ιστοσελίδα www.leroymerlin.gr) 
- Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω όροι, θα σας επιστρέψουμε άμεσα το διπλάσιο της χρηματικής διαφοράς
που προκύπτει από την τιμή αγοράς από τα καταστήματα Leroy Merlin σε σχέση με τη διαπιστωθείσα χαμηλότερη τιμή.
- Σε περίπτωση προσκόμισης στοιχείων χαμηλότερης τιμής που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις
(πχ φωτοαντίγραφα, φωτογραφίες κλπ), το σχετικό αίτημα θα εξεταστεί και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών θα λάβετε απάντηση από τον εκπρόσωπο του καταστήματος. 
- Η επιστροφή της διαφοράς στην περίπτωση αυτή θα γίνεται είτε με την καταβολή χρημάτων είτε με δελτίο αγοράς που θα εκδίδεται από το ταμείο. 
- Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να επιστρέψετε στο κατάστημα, σας αποστέλλουμε δελτίο αγοράς με την αξία της επιστροφής.

Η SGB A.E. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε την εγγύηση αυτή καθώς και το δικαίωμα να κάνει οποτεδήποτε αλλαγές στους παρόντες όρους/προϋποθέσεις.