Ευκαιρίες σε όλους τους σωλήνες και εξαρτήματα COES

Τιμή

Τιμή
Γωνία σωλήνα αποχέτευσης...

Γωνία σωλήνα αποχέτευσης COES Φ32 87, 5°

Ηχομονωτικός σωλήνας...

Ηχομονωτικός σωλήνας αποχέτευσης COES. Φ110 2000mm

Ηχομονωτικό τάφ σωλήνα...

Ηχομονωτικό τάφ σωλήνα αποχέτευσης COES Φ110/110 87°

Ηχομονωτικό τάφ σωλήνα...

Ηχομονωτικό τάφ σωλήνα αποχέτευσης COES Φ110/110 67°

Ηχομονωτική γωνία σωλήνα...

Ηχομονωτική γωνία σωλήνα αποχέτευσης COES Φ110 87°

Έκκεντρη συστολή σωλήνα...

Έκκεντρη συστολή σωλήνα αποχέτευσης COES Φ75/40

Ηχομονωτική τάπα σωλήνα...

Ηχομονωτική τάπα σωλήνα αποχέτευσης COES Φ110

Ηχομονωτικό τάφ σωλήνα...

Ηχομονωτικό τάφ σωλήνα αποχέτευσης COES Φ110/110 45°

Έκκεντρη συστολή σωλήνα...

Έκκεντρη συστολή σωλήνα αποχέτευσης COES Φ40/75

Ηχομονωτική μούφα σωλήνα...

Ηχομονωτική μούφα σωλήνα αποχέτευσης COES τριπλή Φ110

top