Φτιάξε τη δική σου ραφιέρα

Παρακαλώ επίλεξε τις διαστάσεις της κατασκευής σου:
© 2016 Metallon Hellas
Created by Emmanouel Belimpasakis

Φτιάξε τη δική σου ραφιέρα

Αποτελέσματα Υπολογισμού
Κωδικός Είδος Τμχ. Τιμή Τμχ. Σύνολο (€)
Ράφια
Ράφια
10
12,35
123,5
Ράφια
Ράφια
10
12,35
123,5
Ράφια
Ράφια
10
12,35
123,5
Κολώνες
Κολώνες
10
12,35
123,5
Κομβοελάσματα
Κομβοελάσματα
10
12,35
123,5
Πέλματα
Πέλματα
10
12,35
123,5
Βίδες
Βίδες
10
12,35
123,5
Γεν. Σύνολο (€)
123,5
© 2016 Metallon Hellas
Created by Emmanouel Belimpasakis

Φτιάξε τη δική σου ραφιέρα

© 2016 Metallon Hellas
Created by Emmanouel Belimpasakis